Regulamin ośrodka Perła Krutyni

Witamy Państwa serdecznie w Ośrodku PERŁA KRUTYNI i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

1. Doba noclegowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.

2. Oczekiwana jest wcześniejsza rezerwacja terminu noclegu. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji

3. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji następuje po wpłynięciu zadatku w wysokości 30 % ogólnej kwoty zamówienia.

4. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

5. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy Klient anuluje rezerwację na co najmniej trzydzieści dni przed terminem rozpoczęcia pobytu.

6. Zadatek nie jest zwracany w przypadku odwołania przez Klienta rezerwacji pobytowej w okresie ostatnich trzydziestu dni przed terminem rozpoczęcia pobytu.

7. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym w rezerwacji z Klientem terminem pobytu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Klienta terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

8. Za ogrzewanie domków kempingowych Puchatek oraz pobór energii na polu namiotowym jest pobierana dodatkowa opłata.

9. Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. Z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23.00 do 7.00 rano.

10. Przed wyjściem z domku prosimy o zamknięcie drzwi i okien, wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych. W domkach nie można pozostawiać zwierząt bez opieki.

11. Ilość osób zajmujących domek lub przebywających na polu namiotowym. nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22.00.

12. Prosimy o zamykanie swoich domków na klucz – nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie całej posesji. Opłata za zagubienie klucza wynosi 50 złotych.

13. Zajęcie miejsca na polu namiotowym lub kempingowym musi być poprzedzone zameldowaniem w recepcji i opłaceniem pobytu. Recepcja wydaje zawieszki które należy wywiesić na namiocie w widocznym miejscu.

14. W przypadku kontroli i braku posiadania ważnych opłat, jak i opłat związanych z przedłużeniem pobytu, kontrolujący ma obowiązek pobrać opłatę x 2.

15. W pawilonie gastronomicznym i w jego otoczeniu, oraz kawiarni nie wolno spożywać alkoholu i produktów żywnościowych nie zakupionych w barze.

16. Prosimy o niepalenie papierosów oraz nieużywanie otwartego ognia na terenie całego ośrodka (w szczególności w domkach), za wyjątkiem wyznaczonych miejsc.

17. Na terenie ośrodka są wyznaczone miejsca na ognisko, z którego mogą korzystać goście ośrodka po uzgodnieniu z właścicielem obiektu.

18. Zwierzęta mogą przebywać na terenie posesji tylko za zgodą właściciela obiektu. Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach. Psy nie mogą biegać luzem po ośrodku.

19. Na terenie ośrodka gości obowiązuje segregacja odpadów do oznakowanych pojemników.

20. Ośrodek znajduje się na granicy rezerwatu przyrody. Prosimy o zachowanie zasad określonych w regulaminie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

21. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub z winy ich podopiecznych.

22. W przypadku grup zorganizowanych za szkody odpowiedzialność ponosi kierownik (przewodnik) grupy.

23. Parking na terenie ośrodka jest przeznaczony tylko dla gości naszego obiektu. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.

24. Gości korzystających z parkingu prosimy o zamykanie w nocy bramy wjazdowej na teren ośrodka.

25. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne przekazanie Informacji personelowi obiektu.

26. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

WARUNKI DODATKOWE

Ceny określone cenniku dotyczące domków DeLux i Superior są za minimum 3 noce.

Pobyty krótsze niż 3 dni są wyższe o 20%.

Pobyty na okres minimum siedmiu noclegów są uprzywilejowane zniżką 5% ceny wynajmu.

Rezerwacje złożone na minimum 100 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu uzyskują 5% zniżki.

Ceny zawierają podatek VAT. Ośrodek wystawia faktury VAT.

Ceny zawierają wyposażenie każdego domku letniskowego w piec akumulacyjny, lodówkę, czajnik, talerze, szklanki, sztućce, stół ogrodowy z parasolem, leżak lub łóżko plażowe.

Przed wyjazdem należy pozostawić domek schludny – wolny od śmieci, ze zdjętą pościelą, z czystą szafą, z umytymi sztućcami i talerzami, pustą lodówką z otwartymi drzwiami oraz zamrażarką bez lodu.

Kierownictwo ośrodka, w przypadku gdy klient już zameldowany opuszcza domek wcześniej niż uzgodniony termin – z wyjątkiem udokumentowanego przypadku siły wyższej – pobiera opłatę za cały zarezerwowany okres, z wyjątkiem przypadków zaniedbań ze strony ośrodka.

Stołówka serwuje wybór posiłków wg swojego uznania. Wykup posiłków stołówkowych następuje przez widet lub w dniu zameldowania.

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji uzyskuje się po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% ceny wynajmu. Zadatek jest zwrotny bezkosztowo do 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu. W okresie ostatnich 30 dni zadatek nie jest zwracany.

Przyjazd musi nastąpić w ustalonym dniu w godzinach pomiędzy 16.00 a 20.00.

Po przyjeździe w celu zameldowania winny być okazane dokumenty tożsamości wszystkich osób, które będą zajmowały domek.

W przypadku opóźnienia przyjazdu Klient musi natychmiast powiadomić ośrodek. W przeciwnym wypadku Ośrodek zatrzyma domek tylko do godz. 10.00 następnego dnia, po czym będzie się starał wynająć go osobom trzecim.

Zabronione jest przebywanie w domku więcej osób niż pozwala na to maksymalna ilość wskazana w warunkach rezerwacji. W tym przypadku dzieci, bez względu na wiek uważane sa również jako osoby dorosłe.

Goście obowiązani są do dokładnego przestrzegania Regulaminu Ośrodka . W szczególności do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia lokatorskiego, dotyczących przede wszystkim ciszy w godzinach popołudniowych i nocnych. Goście w tych godzinach powinni eliminować zgiełk i uciążliwy dla innych hałas.

Goście zobowiązani są do maksymalnej troski o domek (ścian, okien, podłogi, drzwi) o jego wyposażenie (naczynia stołowe, lodówka, piec, terma itp.) oraz umeblowanie (Szafy, łóżka, stoły, krzesła itp.)

Uprasza się o zabieranie wyposażenia domków z ogródków i tarasów do wnętrza, na czas kiedy domek pozostaje bez opieki.

Reklamacje dotyczące stanu domku, jego czystości i wyposażenia muszą być zgłoszone w ciągu 24 godzin od przyjazdu. Za ewentualne, późniejsze zniszczenia i braki odpowiada Klient jako najemca.

Zabronione jest używanie własnych piecyków i kuchenek elektrycznych oraz urządzeń klimatyzacyjnych.

Powołując się na normy pobytu, przede wszystkim na te dotyczące liczby lokatorów, troski o domki i ich wyposażenie, przestrzeganie ciszy nocnej, kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do kontroli swoich lokali, także pod nieobecność lokatorów. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostaną w lokalu poważne nieprawidłowości, umowa pobytu zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z winy Klienta. Kierownictwo Ośrodka może nakazać natychmiastowe zwolnienie lokalu, w przypadku oporu zastrzega sobie możliwość interwencji policyjnej. Oprócz tego Ośrodek może obciążyć Klienta obowiązkiem zapłaty odszkodowania za uszkodzone urządzenia.

Uprzejmie informujemy że personel upoważniony przez Kierownictwo Ośrodka może wejść do domków w celu dokonania niezbędnych napraw i konserwacji, również podczas nieobecności lokatorów.

Prosimy nie traktować pokrowców na materace, kołder i poduszek jako bielizny pościelowej.

Domek musi być zwolniony do godziny 12.00 ostatniego dnia pobytu. Klient musi umożliwić naszemu personelowi dokonanie kontroli stanu utrzymania domku. Opuszczając domek należy pozostawić go w stanie schludnym – wynieść śmieci, zdjąć pościel, rozmrozić i przetrzeć lodówkę, opróżnić szafę i szafki, umyć naczynia, posprzątać kącik kuchenny.

Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, wypadki, zagubienia, kradzieże, straty i inne trudności powstałe na całym terenie Ośrodka.

Ośrodek w każdym momencie służy pomocą i jest do dyspozycji swoich gości, w celu rozwiązywania ewentualnych problemów. Ewentualne jednak roszczenia o odszkodowanie powstałych strat muszą być zgłoszone i uzgodnione bezpośrednio na miejscu.

Ośrodek zastrzega sobie, w przypadku nieprzewidzianych okoliczności w przydzieleniu domku, prawo do zamiany na inny o podobnym standardzie. Ewentualnie wyższe koszty, wynikające z różnicy cen będą w tym przypadku pokryte przez Ośrodek.

Prośby Klientów dotyczące usytuowania domku (numer, położenie, widok) będą brane Pod uwagę podczas rezerwacji, lecz Ośrodek nie daje gwarancji na ich spełnienie.

Opis wyposażenia i umeblowania domków, może wyjątkowo ulegać zmianom.

Akceptując dokument rezerwacji Klient automatycznie staje się podmiotem praw i obowiązków wynikających z powyższych norm i postanowień, będąc jednocześnie zobowiązanym do nich.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym ośrodku. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.